Số điện thoại các chi cục thuế TP. Hồ Chí Minh


Danh bạ điện thoai của các phòng, bộ phận của các Chi Cục Thuế Tại Tp Hồ Chí Minh. Những bạn nào thường hay phải làm việc với bên Thuế thì xem nhé:

Đơn Vị

Chức Danh

Số Điện Thoại

Fax

 

Chi cục thuế Quận 1

 

115 Trần Quang Khải - Quận 1

 

SĐT Tổng

 

02839106241

 

 

Chi Cục thuế Quận 2

 

Đường Liên tỉnh lộ 25B - Khu Hành chính - P.Thạnh Mỹ Lợi - Q2

 

Lâm Thái Bình

Chi Cục Trưởng

37423432

 

 

Nguyễn Trọng Dụng

Phó Chi Cục trưởng

37423439

 

 

Đỗ Thị Tuyến

Phó Chi Cục trưởng

37423436

 

 

Lê Văn Thạch

Phó Chi Cục trưởng

37423448

 

 

Đội HC-NS-TV-AC

 

37423446

37423440

 

Bộ phận Ấn chỉ

37423443

 

Đội Tổng hợp -

 

37423438

 

 

Nghiệp vụ - Dự toán

 

Đội Kê Khai -KTT & Tin học

 

37423442

 

 

37423435

 

Đội Kiểm tra nội bộ

 

37423437

 

 

Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NTT

 

37423431

 

 

37423486

 

Đội Quản lý thuế TNCN

 

37425211

 

 

Đội thuế Liên phường

 

37423488

 

 

Đội Kiểm tra thuế số 1

 

37423485

 

 

Đội Kiểm tra thuế số 2

 

37423441

 

 

Đội thu LPTB và thu khác

 

37423487

 

 

37423433

 

Đội Quản lý nợ và

 

37423483

 

 

cưỡng chế nợ thuế

 

Chi cục thuế Quận 3

 

Địa chỉ:152-154 Võ Văn Tần - Phường 6-Quận 3

 

Điện thoại trực 24/24: 22137206      Fax: 39349636

 

Phạm Thị Hai

Chi cục trưởng

39344396

 

 

Phạm Văn Bê

Phó Chi cục trưởng

22137294

 

 

Nguyễn Đức Ơn

Phó Chi cục trưởng

22137245

 

 

Phạm Lê Khương

Phó Chi cục trưởng

22137584

 

 

Nguyễn Đức Hoà

Phó Chi cục trưởng

22137243

 

 

Đội HC-NS-QT-TV-AC

Tổng đài

39349001

38249636

 

39349002

 

Đội TTHT

 

39349391

 

 

39349392

 

Đội QLN-CCN thuế

 

22137208

 

 

Đội KK-KTT &TH

 

 

 

 

Đội Kiểm tra thuế số 1

 

 

 

 

Đội Kiểm tra thuế số 2

 

22137594

 

 

Đội Kiểm tra thuế số 3

 

39349390

 

 

Đội Kiểm tra nội bộ

 

 

 

 

Đội thuế Liên phường 1

 

 

 

 

Đội thuế Liên phường 2

 

 

 

 

Đội LPTB và Thu khác

 

22137594

 

 

Đội Nghiệp vụ dự toán

 

 

 

 

Bộ phận thuế TNCN

 

39349390

 

 

Bộ phận TCCB

 

 

 

 

Bộ phận kế toán tài vụ

 

22137208

39349398

 

Bộ phận Ấn chỉ

 

 

 

 

Chi cục thuế Quận 4

 

31-33 Đoàn Như Hài - P12-Q4

 

Phạm Đức Thuận

Phó Chi cục Trưởng

39400026

 

 

Phạm Thị Thanh Phượng

Phó Chi cục trưởng

38268313

 

 

Đồng Văn Nghĩa

Phó Chi cục trưởng

39400026

 

 

Lê Thanh Hải

Phó Chi cục Trưởng

39301483

 

 

Đội Kiểm tra thuế số 1

 

38254565

 

 

Đội Kiểm tra thuế số 2

 

38254568

 

 

Đội Nghiệp vụ - Dự toán

 

39432027

 

 

Đội HC-NS-QT-TV-AC

 

39433524

38268310

 

Đội KK-KTT& TH

 

38268312

 

 

Đội trước bạ & thu khác

 

38268311

 

 

Đội thuế Liên Phường chợ

 

38254566

 

 

Đội QLN-CCN

 

39434706

 

 

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

 

39432026

 

 

Bộ phận Ấn chỉ

 

39433523

 

 

Điểm thu Kho bạc

 

39433525

 

 

Đội Bảo vệ

 

39433522

 

 

Chi cục thuế Quận 5

 

262-264 Trần Phú - P8 -Q5

 

Nguyễn Thị Lan

Chi cục Trưởng

35089434

 

 

Đặng Quang Vinh

Phó Chi Cục trưởng

35089435

 

 

Cao Thanh Hải

Phó Chi Cục trưởng

35089438

 

 

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Phó Chi Cục trưởng

35089436

 

 

Lê Thị Cúc

Phó Chi Cục trưởng

35089437

 

 

ĐT đường dây nóng

903921838

 

 

 

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

 

39235611-232

 

 

39241340

 

Đội .KK-KTT & TH

 

39235611-224

 

 

39235225

 

Đội Kiểm tra Nội bộ

 

39235611-239

 

 

Đội QLN - CCN

 

39235611-234

 

 

Đội LPTB - Thu Khác

 

39235611-204

 

 

Đội Nghiệp vụ - Dự toán

 

39235611-221

 

 

Đội thuế TNCN

 

39235611-237

 

 

Đội HC-NS-QT-TV-AC

 

39235611-200

39242684

 

Đội Kiểm tra thuế số 1

 

39235611-219

 

 

Đội Kiểm tra thuế số 2

 

39235611-213

 

 

Đội Kiểm tra thuế số 3

 

39235611-236

 

 

Đội kiểm tra thuế số 4

 

39235611-202

 

 

Đội thuế LP 1,2,3,4

 

39560922

 

 

Đội thuế LP 5,6,10,13

 

38547836

 

 

Đội thuế LP 11,12,15

 

39550856

 

 

Đội thuế LP 7,8,9, An Đông

 

39351304

 

 

Đội thuế LP 14, Đồng Khánh

 

38593236

 

 

Chi Cục thuế Quận 6

 

683 Hồng Bàng - P6-Q6

 

Hồ Anh Lâm

Chi cục Trưởng

39691709

 

 

Phạm Hoàng Khanh

Phó Chi Cục trưởng

39695488

 

 

Đinh Thị Ngọc

Phó Chi Cục trưởng

39609459

 

 

Trần Minh Đức

Phó Chi Cục trưởng

 

 

 

Đội HC-NS-QT-TV-AC

 

39697715

39697715

 

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

 

39697716

39697716

 

Đội KK-KTT& TH

 

39694369

39694369

 

Đội Kiểm tra thuế 1

 

39609812

39609812

 

Đội Kiểm tra thuế 2

 

39697968

39697968

 

Đội Kiểm tra thuế 3

 

39609812

39609812

 

Đội Kiểm tra Nội bộ

 

39697970

39697970

 

Đội QLN - CCN

 

39609811

39609811

 

Đội thu LPTB & thu khác

 

39693072

 

 

Đội Nghiệp vụ - Dự toán

 

39695489

 

 

Đội thuế LP 1, 2

 

39609815

 

 

Đội thuế LP 3, 4, 7, 8

 

39609813

 

 

Đội thuế LP 5, 6, 9

 

39695487

 

 

Đội thuế LP 10, 11

 

39694370

 

 

Đội thuế LP 12, 13, 14

 

39694368

 

 

Đội thuế chợ Bình Tây

 

39521804

 

 

Đội thuế TNCN

 

39694368

 

 

 Chi cục thuế Quận 7

 

350 Huỳnh Tấn Phát - P.Bình Thuận - Quận 7

 

Phạm Trí Dũng

Chi Cục Trưởng

38722269

 

 

Đào Thị Tuyết Hồng

Phó Chi Cục trưởng

38722116

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Trang

Phó Chi Cục trưởng

22131550

 

 

Bùi Quang Trung

Phó Chi Cục trưởng

 

 

 

Đội KK-KTT& TH

 

38722115

 

 

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

 

37720473

 

 

22131556

 

Đội HC-NS- QT-TV-AC

 

38720242

38720242

 

Đội trước bạ & thu khác

 

38728757

 

 

Đội Kiểm tra nội bộ

 

38722117

 

 

Đội Kiểm tra thuế số 1

 

22131558

 

 

Đội Kiểm tra thuế số 2

 

38728758

 

 

22131555

 

Đội thuế Thu nhập Cá nhân

 

38725156

 

 

Đội Nghiệp vụ - Dự toán

 

22131557

 

 

Đội QLN-CCN

 

22131553

 

 

Đội thuế Liên phường

 

22131551

 

 

 

 

22131552

 

Phòng Lưu trữ hồ sơ

 

22131554

 

 

Điểm thu Kho bạc

 

38727905

 

 

Chi cục thuế Quận 8

 

7A-8A Bùi Minh Trực - P5-Q8

 

Vũ Văn Hoàng

Chi Cục Trưởng

38504791

 

 

Mai Thành Tao

Phó Chi Cục Trưởng

38503470

 

 

Phan Thái Nguyệt

Phó Chi Cục Trưởng

38503536

 

 

Đội HC-NS-QT-TV-AC

 

38501032

39816460

 

Bộ phận Ấn Chỉ

 

39810439

 

 

Đội Kiểm tra thuế 1

 

39812686

39813386

 

Đội QLN-CCN

 

39812686

 

 

Đội Kiểm tra thuế 2,3,

 

39815343

 

 

Nghiệp vụ - Dự toán

 

Đội Thu trước bạ & thu khác

 

39810515

 

 

Đội KK-KTT& TH

 

38568501

 

 

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

 

38503471

 

 

39820826

 

Đội Kiểm tra thuế 4 và

 

38504575

 

 

Liên Phường 1,2

 

 Chi Cục thuế Quận 9

 

25 B Lê Văn Duyệt - P.Hiệp Phú - Quận 9

 

Đỗ Văn Dũng

Chi Cục Trưởng

38973350

 

 

Nguyễn Thị Thu Vân

Phó Chi Cục Trưởng

38973352

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Phó Chi Cục Trưởng

38973351

 

 

Trần Ngọc Linh

Phó Chi Cục Trưởng

 

 

 

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHƯƠNG NAM

  • Mã số thuế: 0311 255 177 Cấp ngày: 19/10/2011
  • Hotline: 028 6686 1090 - 0909 851 909/3 - 097 494 0123 
  • Website: www.hoadonso.top - www.ketoanphuongnam.com 
  • Email: hoadonso.hcm@gmail.com - inphuongnam.co@gmail.com
  • ----------------------------------------------------------------------------------------------
  •             ĐĂNG KÝ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ - IN HOÁ ĐƠN GTGT
  • DỊCH VỤ PHÁP LÝ - THÀNH LẬP - THAY ĐỔI GKD - KẾ TOÁN - IN ẤN 
Online 11
Tổng 512493
Copyright © ketoanphuongnam.com | Thiết kế và quảng cáo: SaigonWeb